Poradna

Přestupky

Nikdo nemůže znát veškeré zákony a předpisy nazpaměť. Proto všem radím držet se základních pravidel:

  1. Neukvapuji se - nenechám se zmást nebo přinutit k podpisu autoritativním přístupem policisty nebo strážníka. Pokud si nejsem naprosto jistý svými právy a povinnostmi, nic nepodepisuji, s ničím nesouhlasím a věc řeším až ve správním řízení
  2. Poradím se – než někde něco vypovím na úřadě nebo útvaru PČR či Obecní policie, poradím se s odborníkem, nebo si věc řádně nastuduji na webu
  3. Peru se až do konce – ve chvíli, kdy se pustím do boje a pak se nechám správním orgánem uchlácholit a spokojím se s trestem, aniž bych si byl vědom svého zavinění, jelikož mám strach z většího postihu, jen dávám správním orgánům do ruky zbraň pro další řízení. Pokud se do boje pustím, nedám se, dokud mi zákon dává možnosti obrany
  4. Nenechám se odbít – Pravidlo, že maminka a policista mají vždy pravdu, už dávno neplatí. Když si nejsem jistý postupem úřední osoby, rovnou si na ní stěžuji u příslušných orgánů, nebo rovnou podám trestní oznámení. Z praxe znám mnoho případů, kdy jsme marně bojovali až do žaloby. Následně soud uznal naše námitky a vše vyřešil ve prospěch občanů.
  5. Čemu nerozumím, to nepodepisuji – všem klientům podávám jednoduchou otázku… „Pokud Vám dám do ruky papír pospaný japonštinou (mimo těch, co tento krásný jazyk ovládají), podepíšete?: „ Odpověď je jasná….“Ne, protože tomu nerozumím“…… Se stejnou logikou nemůže nikdo, kdo nezná perfektně zákon o provozu na pozemních komunikacích, podepsat pokutový blok. Takovým podpisem se vzdávám práva na odvolání a souhlasím s vinou a sankcí. Vymahatelnost práva je pak velice složitá.

Všem řidičům pak radím následující postup:

  1. Nesouhlasím s přestupkem, předejte věc do správního řízení
  2. Nevyjadřuji se, nic nepodepisuji
  3. Řádně si nastuduji veškeré zákony nebo vyhledám pomoc odborníka

Pokud Vám bude vyhrožováno vyšším postihem, nebojte se. Tento je jasně daný v zákoně o provozu na pozemních komunikacích (sekce přestupky) a policista nebo strážník ho nemohou ovlivnit. Je pravdou, že ve správním řízení jsou poté lehce vyšší finanční sankce, ale bodová hodnocení a hrozby zákazu řízení jsou stále stejná.

Níže naleznete potřebné dokumenty ke stažení:

 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích

Zákon o obecní a městské policii

Námitka ( 12 bodů )

Plná moc ( potřebná k zastoupení )