Služby

Přestupkové a správní řízení

Poskytujeme poradenství a zajišťujeme zastoupení v těchto případech

 • dosažení 12 trestných bodů(navrácení řidičských oprávnění)
 • veškeré bodované přestupky jako:
 1. překročení maximální povolené rychlosti
 2. jízda na červený světelný signál
 3. pozitivní dechová zkouška, atd.
 4. dopravní nehody

Zabráníme zbytečné ztrátě bodů

Školení řidičů

Proškolení z vybraných paragrafů zákona o:

 • provozu na pozemních komunikacích č.361/2000Sb
 • přestupcích č.200/90Sb
 • policii ČŘ č.283/91Sb
 • Obecné policii
 • a správního řádu
 • Objasnění skutkové podstaty přestupků a možnosti jejich řešení
 • Upřesnění pravomocí policie ČR a Obecní policie
 • Vymezení práv a povinností osob při styku se státními orgány

Nepodporujeme piráty silnic, ale ctíme nazadatelné právo občanů na využití všech jejich zákonných práv a možností.